Hjælp ønskes

De Frivilliges Hjælpecentral, Fredericia

Her kan du skrive dit ønske om hjælp fra De Frivilliges Hjælpecentral:

 
 
 
 

Vær opmærksom på begrænsninger af de opgaver, som vi udfører (se ”Vort formål”), samt at hvis opgaven kræver indkøb af reservedele og lignende, så skal du selv sørge for indkøbet i forvejen. Vi har normalt ferie i juli måned og i juleugen, og vi udfører kun opgaver i Fredericia Kommune. Send opgaven til os ved at trykke ”Send”.

 

I stedet for at udfylde og sende skemaet herover kan du også ringe til Frivilligcenter Fredericia på tlf. 7210 6770 mandag - torsdag mellem kl. 9 og kl. 15, eller fredag mellem kl. 9 og kl. 12, og aflevere dine oplysninger til en af de frivillige, som bemander Frivilligcentret.

 

Ved uopsættelige behov kan du ringe til formanden, Jørgen Pedersen, på tlf. 2063 9804.

 

Vi fordeler opgaverne hver onsdag blandt vore frivillige, og du kan forvente et opkald fra den frivillige derefter for at aftale tid for et servicebesøg og måske også stille dig relevante spørgsmål vedrørende behov for værktøj samt dine indkøb af reservedele, m.m.

 

Herefter vil den frivillige hjælper møde op til aftalt tid. Han/hun foreviser legitimation, som vil være din sikkerhed for, at det er en af Hjælpecentralens frivillige.

 

Når opgaven er udført, skal du kvittere i den medbragte servicebog.

Hjælpen er gratis for dig.