Hvem er vi og vore donorer

Vi er en forening af frivillige, fingernemme mennesker, de fleste seniorer, som har lyst og evner til at hjælpe dig med at klare de småopgaver i hjemmet, som du eller din ægtefælle tidligere kunne klare selv. Vi påtager os dels opgaver for ældre borgere, dels for enlige mødre eller andre, som af den ene eller anden grund ikke længere er i stand til selv at klare opgaverne. Arbejdet er ulønnet, men der er selvfølgelig udgifter forbundet med dem. Derfor er vi taknemlige for de bidrag, som vi får stillet til rådighed fra vore donorer:


Frivilligcenter Fredericia har siden starten i år 2000 givet os gratis husly på adressen Dronningensgade 97 (Sundhedshuset bygning B) og noterer dagligt telefoniske ønsker fra borgerne om hjælp. Vi er fra Frivilligcentret forsikret ved ansvars- og ulykkeshændelser.
Se hjemmeside

 

Fredericia Kommune har lige siden starten i år2000 understøttet os økonomisk.
Se hjemmeside

 


VELUX FONDEN har i 2016 bevilget os et beløb, som sikrer os ordentligt værktøj de næste 4 år og har også i 2019 0g 2022 bevilget os et beløb til indkøb af hammerboremaskiner og tilbehør, som Fredericias lejligheder har været ret ødelæggende overfor. Se hjemmeside

 


Lions Club Fredericia har i 2016 og igen i 2020 bevilget os et beløb som, sammen med bidraget fra Fredericia Kommune, sikrer os driften i året.
Se hjemmeside

 


Vi samarbejder med Ældre Sagen i Fredericia for at de to organisationer hver for sig påtager sig de opgaver, som de er bedst til. Ældre Sagen sørger desuden for altid at nævne os i “Det Sker”. Se hjemmeside.

 


Trygfonden har i 2017, 2018 og igen i 2020 og 2022 med en bevilling  sikret os årets drift, sammen med støtten fra Fredericia Kommune. Se hjemmeside.